Publikacja monografii naukowej w wydawnictwie ogólnopolskim – prośba o wsparcie inicjatywy

W ramach Koła Naukowego Finanse i Podatki nasi członkowie są zaangażowani w wiele projektów mających poszerzyć i rozpowszechniać wiedzę o finansach, podatkach i ekonomii. Jedną z form aktywności studentów Koła jest prowadzenie badań naukowych, których efekty prezentowane są w artykułach naukowych.

We współpracy z Fundacją Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie opublikowaliśmy trzy monografie naukowe zawierające artykuły studentów naszego Koła: „Współczesne problemy finansów i ubezpieczeń” (2019 r.), „Finanse państwa i finanse przedsiębiorstw wobec aktualnych wyzwań społeczno-gospodarczych” (2020 r.) oraz „Gospodarcze i społeczne konsekwencje pandemii COVID-19” (2021 r.).

Aktualnie prowadzimy prace nad czwartą monografią naukową, która poświęcona jest najważniejszym problemom społeczno-gospodarczym, głównie w kontekście polityki fiskalnej. Tym razem chcielibyśmy opublikować monografię w wydawnictwie ogólnopolskim. Publikacja monografii naukowej w takim wydawnictwie wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich nakładów finansowych, których jako studenci nie jesteśmy w stanie pokryć.

Wierzymy jednak, że z Państwa pomocą uda nam się tego dokonać.

Zachęcamy do wsparcia naszej inicjatywy!

Link do zbiórki:

https://zrzutka.pl/73r8df