Podsumowanie Konferencji Naukowej „Zarządzanie finansami państwa i zarządzanie przedsiębiorstwami a wyzwania społeczno-gospodarcze”

Nieco ponad tydzień temu miała miejsce V Konferencja Naukowa organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Finanse i Podatki.

Tegoroczna Konferencja odbyła się w formie online przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 17:00 przywitaniem gości przez Prezes Koła Paulinę Szostecką oraz opiekun Koła dr Katarzynę Maj. Następnie dokonane zostało uroczyste otwarcie Konferencji przez Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa prof. UEK dr hab. Annę Moździerz, Dyrektor Instytutu Finansów prof. UEK dr hab. Elżbietę Kubińską oraz Kierownika Katedry Finansów Publicznych prof. dr hab. Krzysztofa Surówkę.

W ramach pierwszej części Konferencji – panelu merytorycznego – uczestnicy mieli okazję zapoznać się z interesującym wykładem, który został wygłoszony przez Kierownik Katedry Finansów Rozwoju Zrównoważonego prof. UEK dr hab. Małgorzatę Kożuch. Poruszono w nim szczególnie ważny współcześnie temat danin i kar ekologicznych.

Kolejną część wydarzenia stanowiła debata ekspertów nt. „Podatkowa ewolucja czy rewolucja?”. Była to już II edycja debaty, podczas której poddano pod dyskusję przeszłe i planowane zmiany w systemie podatkowym. W debacie wzięli udział: Samir Kayyali (doradca podatkowy, wykładowca), Grzegorz Keler (adwokat, Associate w Kancelarii prawnej SPCG, Adiunkt w Katedrze Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), Michał Staniek (radca prawny, doradca podatkowy, współzałożyciel Kancelarii Staniek&Partners). Była to bardzo ciekawa wymiana poglądów na temat zmian wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu i jego poprawek, a także planowanych przyszłych zmian, które mają wejść w życie 1 lipca 2022. Poruszona została ponadto tematyka dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

W ramach trzeciej części Konferencji odbył się panel dyskusyjny, podczas którego zostały wygłoszone następujące referaty przygotowane przez Studentów Koła Naukowego Finanse i Podatki:
– Kierunki zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce (Bartłomiej Siwek);
– Kontrowersje wokół podatku od czynności cywilnoprawnych – przesłanki i możliwe kierunki jego zmian (Jakub Koczar);
– Podatkowa konkurencja, a podatkowa współpraca w Unii Europejskiej (Monika Suder);
– Kierunki zmian ładu korporacyjnego w Polsce – doświadczenia spółek publicznych notowanych na GPW (Paulina Szostecka);
– Kierunki działań i ocena stopnia realizacji zielonej polityki Unii Europejskiej (Dominika Żak);
– Społeczna odpowiedzialność biznesu jako obszar raportowania informacji pozafinansowych (Joanna Śliwa).

Po wystąpieniach studentów publiczność miała okazję do zadawania pytań.

Zwieńczeniem Konferencji Naukowej będzie wydanie monografii, składającej się z artykułów autorstwa Uczestników Konferencji. Monografia zostanie opublikowana przez wydawnictwo naukowe już w najbliższych miesiącach.

Konferencja stanowiła okazję do wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów między studentami, wykładowcami, a przedstawicielami świata biznesu na temat aktualnych zjawisk oraz procesów zachodzących w sferze gospodarczej i społecznej. Wydarzenie to było także wspaniałą okazją do podzielenia się wynikami badań prowadzonych przez studentów. Ponadto dzięki Debacie Ekspertów mogliśmy w pewien sposób podsumować ostatnie zmiany w systemie podatkowym i usłyszeć opinie ekspertów w obszarze prawa i podatków.

Dziękujemy Państwu za uczestnictwo w Konferencji. Jesteśmy szczęśliwi i zaszczyceni, że byli Państwo z nami w tak licznym gronie. Mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję zobaczyć się również w przyszłym roku podczas już VI edycji Konferencji Naukowej organizowanej przez nasze koło.