Studia ekonomiczne i co potem? Cykl spotkań eksperckich

Wybór ścieżki zawodowej może stanowić dla studentów wyzwanie. Szeroki przekrój zawodów z dziedzin finansów i ekonomii z jednej strony pobudza ciekawość, z drugiej – tworzy rozterki związane z tym, którą drogę wybrać. W związku z tym z inicjatywy Koła Naukowego Finanse i Podatki powstał cykl eksperckich pt. „Studia ekonomiczne i co potem?”. Studenci w ramach wydarzenia mieli okazję do poznania codziennych obowiązków i specyfiki pracy w wybranych zawodach.

Prelegentami w cotygodniowych spotkaniach byli doświadczeni praktycy i eksperci w swoich dziedzinach. Przybliżyli oni słuchaczom specyfikę swojej pracy, codzienne obowiązki oraz napotykane trudności. Oprócz tego podzielili się wskazówkami oraz radami dotyczącymi budowania kariery i odpowiedzieli na pytania uczestników spotkania.

W ramach cyklu „Studia ekonomiczne i co potem” współpracowali z nami:

  • Pan Jakub Pacan – zawód doradcy podatkowego,
  • Pani Marta Dróżdż – praca w księgowości,
  • Pani Paulina Wencel – praca w zarządzaniu ryzykiem,
  • Pani Monika Pikus oraz Pan Paweł Worotniak – zawód biegłego rewidenta.

Dziękujemy bardzo wszystkim prelegentom za podzielenie się swoimi doświadczeniami pracy na zajmowanych stanowiskach. Nie mamy wątpliwości, że każde ze spotkań było dla uczestników inspirującą dawką wiedzy.

Dziękujemy za uczestnictwo w naszym wydarzeniu!
Zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Koło Naukowe Finanse i Podatki.