Sukces Prezes naszego koła – Magdaleny Kufel

Sukcesy są po to, aby się nimi dzielić, a my lubimy, gdy wśród członków naszego Koła są ambitni studenci!

W dniach 27-28 listopada w Szczecinie odbyła się VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych zorganizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Celem konferencji była prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami. Wśród osób, które zakwalifikowały swój udział w Sesji była Prezes naszego koła – Magdalena Kufel, która przedstawiła referat pt. „Prawo Benforda jako przydatne narzędzie w walce z rachunkowością kreatywną” i jednocześnie reprezentowała nasze koło podczas wydarzenia – było to jedyne Koło Naukowe z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Na tegoroczną sesję zgłosiło się 118 studenckich kół naukowych. Łącznie nadesłano 172 streszczeń. W sumie w Sesji udział wzięli studenci z 35 uczelni z całej Polski. Sesja została podzielona na sześć bloków tematycznych, a prezentowane przez studentów prace były oceniane przez Komisje Konkursowe. Niezmiernie miło nam ogłosić, że Magdalena Kufel zajęła II miejsce w Bloku Ekonomicznym.

Gratulujemy sukcesu!

Dodaj komentarz