Za nami kolejne spotkanie organizowane przez KN Finanse i Podatki

Z przyczyn prywatnych Pan Janusz Kot nie mógł przyjechać na wykład pt. „Nadzór i kontrola nad jednostkami samorządu terytorialnego”. Spotkanie poprowadził zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, pan Mateusz Winiarz. Poruszony został temat zadań Izby i jej członków, zwłaszcza nadzoru i kontroli nad jednostkami samorządu terytorialnego.
Po wykładzie, podczas dyskusji prowadzonej przez prof. dr hab. Krzysztofa Surówkę, zostało poruszonych wiele bieżących i praktycznych zagadnień.
Dziękujemy wszystkim za czynny udział w tym wydarzeniu.