Wykład Pana Janusz Kota Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pt. „Nadzór i kontrola nad jednostkami samorządu terytorialnego”.

Katedra Finansów, Katedra Finansów Samorządowych oraz Koło Naukowe „Finanse i podatki” zapraszają na wykład Pana Janusz Kota Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pt. „Nadzór i kontrola nad jednostkami samorządu terytorialnego”.
Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Kierownik Katedry Finansów Samorządowych.
Wykład odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. o godz. 09.30 w Starej Auli w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27.