Podsumowanie Konferencji Naukowej „Gospodarcze i społeczne konsekwencje pandemii COVID-19”

26 maja odbyła się Konferencja Naukowa „Gospodarcze i społeczne konsekwencje pandemii COVID-19” zorganizowana przez nasze Koło Naukowe Finanse i Podatki.

W ramach tego wydarzenia mieliśmy okazję wysłuchać wykładu pt. „COVID-19 – wyzwanie dla ekonomistów” wygłoszonego przez prof. ALK dr hab. Jacka Tomkiewicza eksperta w dziedzinie ekonomii, gospodarki i finansów publicznych.

Oprócz tego mieliśmy okazję wysłuchać panelu eksperckiego w formie debaty na temat zmian w systemie podatkowym pt. „Podatkowa ewolucja czy rewolucja”.
Wzięli w niej udział:
Michał Staniek – Radca prawny, doradca podatkowy, współzałożyciel Kancelarii Staniek & Partners
dr Grzegorz Keler – Adwokat, Associate w Kancelarii prawnej SPCG
Samir Kayyali – Doradca podatkowy, wykładowca, szkoleniowiec

Podczas panelu mowa była o planowanych zmianach, które są szerokie i mogą dezorganizować polski system podatkowy. Tym samym należałoby określić je jako rewolucję. Przedsiębiorcom trudno jest przygotować się do nowych zmian, zwłaszcza, że jeszcze poprzednie wywołują sporo problemów.

Ostatnim punktem konferencji było wygłoszenie siedmiu referatów przygotowanych przez członków Koła Naukowego Finanse i Podatki. Poruszona została tematyka: wpływu pandemii na sprawozdawczość finansową, zmian w systemie podatkowym, roli handlu elektronicznego, pracy zdalnej, edukacji zdalnej, a także skutków pandemii dla branży modowej.

Na zakończenie informujemy, że już niedługo ukarze się związana z Konferencją Naukową monografia, w której ukarzą się artykuły autorstwa Uczestników Konferencji.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i zaangażowanie. Mamy nadzieję, że kolejne wydarzenia organizowane przez Koło Naukowe Finanse i Podatki będą się spotykały z równie miłym odbiorem.